the sims free play วิธีหาเงิน 2019

เดอะซิมส์ ฟรีเพลย์ เป็นเกมส์จำลองสถานการณ์แบบวางแผนกลยุทธ์ ซึ่งในตัวเกมส์ผู้เล่นสามารถสร้างบ้านและบังคับผู้คนที่เรียกว่า “ชาวซิมส์” เพื่อสำเร็จความต้องการและจุดมุ่งหมาย สำหรับหน่วยเงินหลัก …

อ่านต่อthe sims free play วิธีหาเงิน 2019